Upitnik

Formular se koristi da dobijanje informacija koje su neophodne za pripremu predloga i ponude za sertifikaciju sistema menadžmenta.
Molimo vas da popunite upitnik uzimajući u obzir samo one oblasti i aktivnosti organizicije koje bi spadale u traženi delokrug sertifikacije.

Upitnik3