ISO 14001 - Sistemi menadžmenta životnom sredinom

Šta je ISO 14001:2015?

ISO 14000 serija standarda pruža praktične alate za kompanije i organizacije svih vrsta koje žele da upravljaju svojim odgovornostima za životnu sredinu. ISO 14001:2015 je relevantan za sve organizacije, bez obzira na veličinu, lokaciju, sektor ili industriju.

ISO 14001 je međunarodni standard koji obezbeđuje zahteve za efektivan sistem menadžmenta životnom sredinom (EMS).

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) definiše sistem upravljanja životnom sredinom kao deo sistema upravljanja koji se koristi za upravljanje aspektima životne sredine, ispunjavanje zakonskih obaveza i rešavanje rizika i prilika.

Zašto ISO 14001 sertifikacija?

Dobijanjem sertifikata ISO 14001 možete dokazati svojim zainteresovanim stranama, klijentima i zaposlenima da ste svesni svojih obaveza u vezi sa životnom sredinom i da želite da smanjite svoj uticaj na životnu sredinu.

Glavne prednosti dobijanja sertifikata ISO 14001: 2015 za organizacije:

  • Poboljšanje ukupnog uticaja na životnu sredinu
  • Smanjenje otpada, ponovna upotreba i recikliranje
  • Smanjenje troškova
  • Merenje uticaja na životnu sredinu
  • Ispunjenje zakonskih obaveza
  • Povećanje poverenja zainteresovanih strana i klijenata

Prednosti za vaše korsinike:

  • Dokaz da održavate ekološki svesnu organizaciju koja ispunjava svoju društvenu odgovornost

Prednosti za vaše zaposlene:

  • Povećanje ekološke svesti
  • Smanjenje rizika po životnu sredinu i sprečavanje incidenata i za zaposlene i za lokalnu sredinu

Integracija sa drugim standardima sistema upravljanja, najčešće ISO 9001, može dodatno pomoći u ostvarivanju ciljeva organizacije.

Upitnik za ponudu

Ako želite dodatne informacije o našim uslugama ili imate neka druga pitanja, molimo kontaktirajte nas.
Potrebna Vam je ponuda za sertifikaciju EMS Sistema menadžmenta životnom sredinom?
Popunite naš upitnik za ponudu ili nas pozovite!

Ostali standardi