ISO 45001 - Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

Šta je ISO 45001?

ISO 45001:2018 je zamena za OHSAS 18001 i međunarodni je ISO standard koji obređuje zahteve za sisteme menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (OHSMS), sa uputstvima za njegovu upotrebu, kako bi omogućio organizacijama da proaktivno poboljšaju svoje performanse u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, sprečavanjem povreda u vezi sa radom i narušavanja zdravlja.

ISO 45001 je novi i poseban standard, a ne revizija ili ažuriranje standarda OHSAS 18001, i trebalo bi da se postepeno uvodi u naredne tri godine, do marta 2021.

Standard ISO 45001 je primenjljiv na bilo koju organizaciju bez obzira na njenu veličinu, vrstu i prirodu.

Teret od povreda na radu i profesionalnih bolesti je značajan, kako za poslodavce, tako i za širu ekonomiju, što rezultira prevremenim penzijama, odsustvom osoblja i povećanjem premija osiguranja.

ISO je razvio novi standard, ISO 45001, koji će pomoći organizacijama da smanje ovaj teret tako što će obezbediti okvir za poboljšanje bezbednosti zaposlenih, smanjenje rizika na radnom mestu i stvaranje boljih, sigurnijih uslova rada.

Bez obzira da li ste zaposleni, menadžer ili vlasnik organizacije, delite zajednički cilj - ne želite da se neko povredi na poslu i sigurno i zdravo radno mesto za zaposlene i posetioce. Da bi se to postiglo, ključno je kontrolisati sve faktore koji mogu dovesti do bolesti, povrede, a u ekstremnim slučajevima i smrti, ublažavanjem negativnih efekata na fizičko, mentalno i kognitivno stanje osobe, standard ISO 45001 pokriva sve te aspekte.

Integrisani sistem menadžmenta

Integracija sa drugim sistemima menadžmenta je jednostavnija nego ikada ranije, jer deli novu zajedničku strukturu definisanu u Aneksu SL, koja je direktno usklađena sa verzijama ISO 9001 i ISO 14001 iz 2015. godine.

Upitnik za ponudu

Ako želite dodatne informacije o našim uslugama ili imate neka druga pitanja, molimo kontaktirajte nas.
Potrebna Vam je ponuda za sertifikaciju EMS Sistema menadžmenta životnom sredinom?
Popunite naš upitnik za ponudu ili nas pozovite!

Ostali standardi