Osnovni podaci

IQM Net je samostalna i nezavisna organizacija za sertifikaciju i auditing

Klijentima obezbeđujemo široku paletu sertifikacionih i auditing usluga. Mi smo privatna kompanija, sa sedištem u Beogradu, koja okuplja tim kompetentnih, iskusnih, registrovanih i široko profilisanih ocenjivača. Teritorija Srbije je geografsko područje na kojem poslujemo.

IQM Net vam nudi rešenja za sertifikaciju

Slanjem zahteva na mail iqmnet@mts.rs, kod nas možete brzo dobiti odgovore na sva pitanja u vezi sa:

Kako dobiti ISO sertifikat?

Koliko je vremena potrebno za dobijanje ISO sertifikata?

Kolika je cena sertifikacije?

  • Sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2015
  • Sistem menadžmenta sigurnošću informacija u skladu sa standardom ISO 27001:2014
  • Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine u skladu sa standardom ISO 14001:2015
  • Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu ISO 45001:2018
  • Sistem menadžmenta protiv mita ISO 37001:2017
  • Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja ISO 22301:2014
  • Sistem menadžmenta bezbednošću hrane u skladu sa standardom ISO 22000:2018
  • Sistem HACCP u skladu sa Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969 (Rev.4-2003)

Tim naših, već dokazanih proveravača, osim usluga sertifikacije, biće Vaša podrška i prilikom provera preko:

  • Druge strane – provere učesnika u Vašem lancu poslovanja
  • Treće strane – nezavisna i objektivna provera Vaših menadžment sistema

Ukoliko se nalazite u procesu implementacije nekog od navedenih menadžment sistema ili želite da promenite sertifikaciono telo, biće nam drago da Vam dostavimo našu ponudu i pokažemo da smo mi pravo rešenje za Vas.

Samo provereno poslovanje je sigurno poslovanje!