International Quality Management Net

Konkurentnost. Efikasnost. Profitabilnost.

Sertifikacije
sistema menadžmenta

IQM Net je samostalna i nezavisna organizacija za sertifikaciju i auditing, koja klijentima obezbeđuje široku paletu sertifikacionih i auditing usluga.

ATS
akreditacija

International Quality Management Net je akreditovan od strane Akreditacionog tela Srbije za obavljanje poslova sertifikacije sistema menadžmenta.

Upitnik
za ponudu

Ovde možete popuniti formular koji se koristi za dobijanje informacija koje su neophodne za pripremu predloga i ponude za sertifikaciju sistema menadžmenta.

MENU
PAGE TOP