Reference

Zašto da izaberete IQM NET kao svog partnera za sertifikaciju i kontinuirano poboljšanje sistema menadžmenta?

  • Ocenjivači IQM Net-a imaju iskustva u ocenjivanju različitih sistema upravljanja u različitim industrijskim granama.
  • Članovi IQM Net tima imaju prijateljski pristup proverama, kako bi obezbedili dodatnu vrednost bez stresa za svoje klijente.
  • IQM Net nudi ekonomične usluge sertifikacije, koje u sebi ne sadrže skrivene ili naknadne troškove.
  • Provere IQM Net-a osim proveravanja usaglašenosti sa zahtevima standarda nude i veoma detaljan izveštaj o stanju menadžment sistema klijenta.
  • IQM Net obavlja i integrisane provere, što pojednostavljuje komunikaciju i smanjuje troškove klijenata na samoj sertifikaciji i održavanju sistema menadžmenta.

IQM Net na zahtev pruža informacije o izvršenim sertifikacijama, statusu izdate sertifikacije, nazivu, povezanom normativnom dokumentu, predmetu i području primene i geografskoj lokaciji (grad i država) specifičnog sertifikovanog klijenta i periodu važenja izdatih sertifikata. Zvaničan zahtev za informaciju o detaljima sertifikacije bilo kog klijenata možete poslati na email: iqmnet@mts.rs ili pisanim putem na adresu sedišta firme. Odgovor ćemo poslati u najkraćem mogućem roku.