ISO 37001 - Sistemi menadžmenta protiv mita

Šta je ISO 37001?

ISO 37001:2017 Sistemi menadžmenta protiv mita - Zahtevi sa uputstvom za korišćenje

ISO 37001

Sistemi menadžmenta protiv mita

Mito je jedno od najrazornijih i najizazovnijih pitanja na svetu, posledice su katastrofalne, smanjuje se kvalitet života, povećava siromaštvo i narušava poverenje javnosti. ISO je razvio novi standard ISO 37001:2017 koji pomaže organizacijama u borbi protiv podmićivanja i promovisanju etičke poslovne kulture.

Standard ISO 37001 obezbeđuje zahteve za uspostavljanje, implementaciju, održavanje, preispitivanje i poboljšanje sistema upravljanja protiv mita. Može se implementirati kao samostalni standard ili integrisati sa drugim menadžment sistemima, prati istu strukturu kao ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 i lako se može integrisati u postojeće sisteme upravljanja.

ISO 37001 je primjenjiv na sve vrste organizacija, velike ili male, bilo da su u javnom ili privatnom sektoru, može prilagoditi bez obzira na veličinu i prirodu organizacije i riziku podmićivanja sa kojim se suočava.

Implementacija ISO 37001 obuhvata:

 • Politiku za borbu protiv korupcije
 • Osobe za kontrolu podmićivanja
 • Procenu rizika
 • Kontrolne mehanizme
 • Procedure izveštavanja i istrage

Sertifikat ISO 37001 će omogućiti organizaciji da:

 • Stalno poboljšava prakse protiv podmićivanja
 • Stekne konkurentsku prednost
 • Privuče nove korisnike
 • Spreči, otkrije i reši rizike podmićivanja
 • Promoviše poverenja
 • Smanji troškove
 • Spreči sukob interesa
 • Promoviše kulturu protiv mita

Proces sertifikacione provere

Trajanje sertifikacione provere zavisi od veličine lokacije i složenosti procesa, ali je uvek najmanje 1 dan. Nakon uspešne provere u dve faze, donosi se odluka o sertifikaciji, a ako je pozitivna, izdaje se sertifikat prema traženom standardu ISO 37001. Sertifikacija važi tri godine i održava se kroz program godišnjih nadzornih provera i trogodišnje resertifikacione provere.

Upitnik za ponudu

Ako želite dodatne informacije o našim uslugama ili imate neka druga pitanja, molimo kontaktirajte nas.

Potrebna Vam je ponuda za sertifikaciju Sistema menadžmenta protiv mita?

Popunite naš upitnik za ponudu ili nas pozovite!

ISO 9001 - Sistemi menadžmenta kvalitetom

ISO 14001 - Sistemi menadžmenta životnom sredinom

ISO 45001 - Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

ISO 27001 - Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija

ISO 22301 - Sistemi menadžmenta kontinuitetom poslovanja

ISO 22000 - Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane