ISO 37001 - Sistemi menadžmenta protiv mita

Šta je ISO 37001?

ISO 37001:2017 Sistemi menadžmenta protiv mita - Zahtevi sa uputstvom za korišćenje

Mito je jedno od najrazornijih i najizazovnijih pitanja na svetu, posledice su katastrofalne, smanjuje se kvalitet života, povećava siromaštvo i narušava poverenje javnosti. ISO je razvio novi standard ISO 37001:2017 koji pomaže organizacijama u borbi protiv podmićivanja i promovisanju etičke poslovne kulture.

Standard ISO 37001 obezbeđuje zahteve za uspostavljanje, implementaciju, održavanje, preispitivanje i poboljšanje sistema upravljanja protiv mita. Može se implementirati kao samostalni standard ili integrisati sa drugim menadžment sistemima, prati istu strukturu kao ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 i lako se može integrisati u postojeće sisteme upravljanja.

ISO 37001 je primjenjiv na sve vrste organizacija, velike ili male, bilo da su u javnom ili privatnom sektoru, može prilagoditi bez obzira na veličinu i prirodu organizacije i riziku podmićivanja sa kojim se suočava.

Implementacija ISO 37001 obuhvata:

 • Politiku za borbu protiv korupcije
 • Osobe za kontrolu podmićivanja
 • Procenu rizika
 • Kontrolne mehanizme
 • Procedure izveštavanja i istrage

Sertifikat ISO 37001 će omogućiti organizaciji da:

 • Stalno poboljšava prakse protiv podmićivanja
 • Stekne konkurentsku prednost
 • Privuče nove korisnike
 • Spreči, otkrije i reši rizike podmićivanja
 • Promoviše poverenja
 • Smanji troškove
 • Spreči sukob interesa
 • Promoviše kulturu protiv mita

Proces sertifikacione provere

Trajanje sertifikacione provere zavisi od veličine lokacije i složenosti procesa, ali je uvek najmanje 1 dan. Nakon uspešne provere u dve faze, donosi se odluka o sertifikaciji, a ako je pozitivna, izdaje se sertifikat prema traženom standardu ISO 37001. Sertifikacija važi tri godine i održava se kroz program godišnjih nadzornih provera i trogodišnje resertifikacione provere.

Upitnik za ponudu

Ako želite dodatne informacije o našim uslugama ili imate neka druga pitanja, molimo kontaktirajte nas.
Potrebna Vam je ponuda za sertifikaciju EMS Sistema menadžmenta životnom sredinom?
Popunite naš upitnik za ponudu ili nas pozovite!

Ostali standardi