Akreditacije

Akreditovano sertifikaciono telo

IQM Net d.o.o. je akreditovan od strane Akreditacionog tela Srbije - ATS za obavljanje poslova:

  • sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015
  • sertifikacije sistema menadžmenta zaštitom životne sredine prema zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2015
  • sertifikacija sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu prema standardu SRPS ISO 45001:2018
  • sertifikacija sistema menadžemnta bezbednošću informacija prema standardu SRPS ISO 27001:2014

Detalje o obimu akreditacije pogledajte OVDE.

Na osnovu sporazuma izmedu akreditacionog tela ATS i Internacionalnog akreditacionog foruma IAF, sertifikati ISO 9001 i ISO 14001 izdati od strane IQM Net-a mogu nositi i znak IAF MLA.