ISO 22301 - Sistemi menadžmenta kontinuitetom poslovanja

Šta je ISO 22301?

Društvena bezbednost - Sistemi menadžmenta kontinuitetom poslovanja – Zahtevi

Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja (BCMS) je razvijen da zaštiti kompanije od rizika povezanih sa zastojima koji se mogu pojaviti zbog neočekivanih poremećaja ili katastrofa. Implementacija BCMS-a takođe može zaštititi organizaciju od štete koja se može dogoditi zbog propuštenih rokova, curenja podataka, operativnih ili IT zastoja, razočaranih klijenata ili direktnih finansijskih gubitaka usled prekida.

Standard pomaže kompanijama da izgrade efikasan sistem i procese za zaštitu od prirodnih katastrofa, krađe, epidemija bolesti, terorističkih napada i drugih vanrednih incidenata.

Sertifikacija ISO 22301 sistema upravljanja kontinuitetom poslovanja će voditi kompaniju kako da se zaštiti, smanji verovatnoću pojave, de se pripremi, reaguje i oporavi od ometajućih incidenata kada se pojave. Sa sistemom menadžmenta kontinuitetom poslovanja, vaša organizacija je spremna da otkrije i spreči pretnje. Zaposleni će biti potpuno svesni svoje uloge u sistemu u slučaju da dođe do incidenta. ISO 22301 vam omogućava da efikasno i pravovremeno reagujete na osnovu procedura koje se primenjuju pre, za vreme i posle događaja.

ISO 22301 navodi zahteve za planiranje, implementaciju, praćenje, preispitivanje i poboljšanje sistema upravljanja kontinuitetom poslovanja kompanije, čime se minimizira uticaj poremećaja.

Standard ISO 22301 se primenjuje za kompanije svih veličina u bilo kojoj industriji, posebno one koje rade u visokom riziku ili u složenim okruženjima gde je sposobnost funkcionisanja bez odlaganja od najveće važnosti.

Sertifikacija ISO 22301 donosi mnoge prednosti, kao što su:

  • Ušteda troškova
  • Minimizirano vreme zastoja
  • Identifikovanje rizika i minimiziranje uticaja incidenata
  • Osiguranje za klijente i poslovne partnere da je vaša organizacija pripremljena
  • Zakonska usklađenost
  • Konkurentna prednost
  • Međunarodno priznanje

Upitnik za ponudu

Ako želite dodatne informacije o našim uslugama ili imate neka druga pitanja, molimo kontaktirajte nas.
Potrebna Vam je ponuda za sertifikaciju EMS Sistema menadžmenta životnom sredinom?
Popunite naš upitnik za ponudu ili nas pozovite!

Ostali standardi