Upitnik za ponudu

Formular se koristi da dobijanje informacija koje su neophodne za pripremu predloga i ponude za sertifikaciju sistema menadžmenta.
Molimo vas da popunite upitnik uzimajući u obzir samo one oblasti i aktivnosti organizicije koje bi spadale u traženi delokrug sertifikacije.

Ukoliko je IQM Net u mogućnosti da obavi traženu sertifikaciju, biće vam dostavljena ponuda. Nakon prihvatanja ponude, IQM Net će vam dostaviti predlog Ugovora. Ugovorom će biti uređeni prava i obaveze podnosioca prijave/sertifikovanog klijenta i IQM Net-a.