ISO 22000 - Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane

Šta je ISO 22000?

ISO 22000:2018 Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane – Zahtevi za svaku organizaciju u lancu hrane

ISO 22000

Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane

Posledice nebezbedne hrane mogu biti ozbiljne. ISO 22000 standard sistema menadžmenta bezbednošću hrane pomaže organizacijama da identifikuju i kontrolišu opasnosti po bezbednost hrane.

Može ga koristiti bilo koja organizacija bez obzira na veličinu ili poziciju u lancu ishrane. Primjenjiv je na bilo koju organizaciju u prehrambenoj industriji, od poljoprivrednika, proizvođača i organizacija za transport do proizvođača ambalaže, prodavaca i restorana.

ISO 22000 sertifikacija je priznata širom sveta i sve je popularnija, sertifikacija može otvoriti vaše poslovanje ka novim tržištima.

Ovaj međunarodni standard je dizajniran tako da osigura bezbednost u lancu snabdevanja hranom širom sveta, omogućavajući organizacijama da pokažu svoju sposobnost da kontrolišu opasnosti po bezbednost hrane i osiguraju da je hrana bezbedna za ljudsku upotrebu.

Upitnik za ponudu

Ako želite dodatne informacije o našim uslugama ili imate neka druga pitanja, molimo kontaktirajte nas.

Potrebna Vam je ponuda za sertifikaciju FSMS Sistema menadžmenta bezbednošću hrane?

Popunite naš upitnik za ponudu ili nas pozovite!

ISO 9001 - Sistemi menadžmenta kvalitetom

ISO 14001 - Sistemi menadžmenta životnom sredinom

ISO 45001 - Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

ISO 27001 - Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija

ISO 37001 - Sistemi menadžmenta protiv mita

ISO 22301 - Sistemi menadžmenta kontinuitetom poslovanja