Osnovni podaci

International Quality Management Net je samostalna i nezavisna organizacija za setifikaciju i auditing, koja klijentima obezbeđuje široku paletu sertifikacionih i auditing usluga.

Mi smo privatna kompanija sa sedištem u Beogradu koja okuplja tim kompetentnih, iskusnih, registrovanih i široko profilisanih ocenjivača. Teritorija Srbije je geografsko područje na kojem poslujemo.

Pravila sertifikacije IQM Net-a zainteresovanim stranama šaljemo na zahtev, putem emaila.

IQM NET vam nudi rešenja za sertifikaciju

Slanjem zahteva na mail iqmnet@mts.rs, kod nas možete brzo dobiti odgovore na sva pitanja u vezi sa:

Kako dobiti ISO sertifikat?

Koliko je vremena potrebno za dobijanje sertifikata za standarde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 18001, ISO 27001, ISO 37001, ISO 22000?

Kolika je cena sertifikacije?

  • Sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2015
  • Sistem menadžmenta sigurnošću informacija u skladu sa standardom ISO 27001:2014
  • Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine u skladu sa standardom ISO 14001:2015
  • Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu u skladu sa OHSAS 18001:2008
  • Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu ISO 45001:2018
  • Sistem menadžmenta protiv mita ISO 37001:2017
  • Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja ISO 22301:2014
  • Sistem menadžmenta bezbednošću hrane u skladu sa standardom ISO 22000:2005 • Sistem HACCP u skladu sa Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969 (Rev.4-2003)

Samo provereno poslovanje je sigurno poslovanje!